Ing. arch. MARTIN ŠVEC

Model města Valašské Meziříčí

Prohlédněte si model města Valašské Meziříčí, který postupně vzniká v budově tamního zámku Žerotínů jako součást stálé expozice městského muzea. Model zobrazuje stav města kolem roku 1920. Další části města budou v následujících letech postupně přibývat. Cílem je postavit model celého města před přestavbami ve 2. polovině 20. století, které zásadně změnily charakter města.
Mapa města Zámek Žerotínů kolem roku 1800 1. vlna (listopad 2014)

  • Zámek Žerotínů
  • Domky u hradebního příkopu
  • Farní kostel a pivovar
  • Zámek Kinských

2. vlna (únor 2015)

  • Náměstí Svobody
  • Blok domů ul. Komenského, Stříbrná
  • Blok domů ul. Mostní, Poláškova, Ščudlov

Model vzniká ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí a firmou Studio Trinity.

Níže vidíte výřez ze současné mapy města Valašské Meziříčí (zdroj ČÚZK). Podbarvené plochy označují modely, které ukazují území danou část města, ale tak, jak vypadala v historii - na začátku 20. století. Zrealizované modely si můžete prohlédnout. Stačí si vybrat vlnu realizace z tabulky pod mapkou. Každá vlna má přiřazenou svoji barvu.

  Vlna 1 listopad 2014 dokončeno
  Vlna 2 únor 2015 připravuje se
  Zámek Žerotínů v barokní podobě červenec 2014 dokončeno ©2006-2015 Martin Švec | Napište mi