Ing. arch. MARTIN ŠVEC

Model města Valašské Meziříčí | zámek Žerotínů kolem roku 1800

Prohlédněte si model města Valašské Meziříčí, který postupně vzniká v budově tamního zámku Žerotínů jako součást stálé expozice městského muzea. Model zobrazuje stav města kolem roku 1920. Další části města budou v následujících letech postupně přibývat. Cílem je postavit model celého města před přestavbami ve 2. polovině 20. století, které zásadně změnily charakter města.
Mapa města Zámek Žerotínů kolem roku 1800 1. vlna (listopad 2014)

  • Zámek Žerotínů
  • Domky u hradebního příkopu
  • Farní kostel a pivovar
  • Zámek Kinských

2. vlna (únor 2015)

  • Náměstí Svobody
  • Blok domů ul. Komenského, Stříbrná
  • Blok domů ul. Mostní, Poláškova, Ščudlov

Zámek Žerotínů

Na tomto modelu vidíte zámek Žerotínů v barokní podobě, tedy přibližně v roce 1800. Součástí modelu je i francouzská zámecká zahrada se sallou terrenou a zámecký park zaujímající prostor svahu nad řekou.


V roce 1538 započal Jan z Pernštejna přestavbu někdejší tvrze na renesanční zámek. Z této doby se dochovalo původní zdivo a dispozice trojkřídlé budovy s arkádovým nádvořím. Ve 2. polovině 17. století a v 18. století prováděli Žerotínové rozsáhlé barokní úpravy, jejichž výsledek vidíte na tomto modelu. Žerotínům zámek patřil do roku 1815, poté jej prodali rodu Kinských. Ti jej však záhy prodali státu. Během 19. století využívala zámek Rakouská monarchie jako kasárna, lazaret a v letech 1855 - 1909 dokonce jako ženskou věznici. Právě provoz věznice si vyžádal zásadní stavební úpravy, mnoho původní interiérové výzdoby bylo zničeno. Původní mansardová střecha byla nahrazena jednodušší valbovou. Budovu jízdárny nahradila vězeňská kaple. V roce 1913 převzala zámek katolická církev, která zde začala budovat Spolkový dům. Zámek začal de facto sloužit stejnému účelu jako slouží dodnes - pro kulturní vyžití. V zámku je zbudován kulturní sál pro hudební a divadelní představení. V suterénu již od počátku 70. let funguje M-klub. V současnosti v zámku sídlí muzeum a městské kulturní zařízení. V podkroví jsou také pronajímatelné pokoje pro hosty. Od roku 1996 do roku 2015 probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Na zámek se vrátila mansardová střecha. Díky požadavku na využití podkroví přibyly ne zrovna přirozeně působící vikýře. Rovněž současnou růžovou barvu fasády zámek nikdy v historii neměl.

Na modelu kromě zámku vidíte část původních městských hradeb. Zámecký areál k nim přiléhal z vnější strany. Bezprostředně u jižní zdi zahrady se nacházel vstup do města. Všimněte si městské brány a mýtnice. Západně od zámku se nacházela jízdárna. Hospodářské nádvoří sousedilo s ovocným sadem. Západně od zámku se také nachází dvě dodnes stojící budovy - sýpka a s ní sousedící domek pro sloužící. Šedozelený prostor na modelu zobrazuje dnes již nedochovanou předměstskou zástavbu s polnostmi. Jsou znázorněny pouze půdorysy domů, jelikož hmotové řešení a fasády domů nejsou známy.

Zdroj: Městský úřad Valašské Meziříčí, wikipedia.cz

Společně s modelem byl vyroben stůl s ochranným krytem z plexiskla. V nosné hliníkové konstrukci krytu je zabudováno LED osvětlení. Expozice se připravuje. Model je proto prozatím umístěn v náhradních prostorech. Po umístění modelu na definitivní místo ve stálé expozici bude nalepena horní část plexi krytu a budou odstraněny ochranné fólie.

 ©2006-2022 Martin Švec | Napište mi | Tento web nepoužívá cookies