Ing. arch. MARTIN ŠVEC

RD Bystrc Pod Mniší horou

Návrh rekonstrukce domu pro konkrétní klienty. Starší domek v bývalé chatové kolonii v Brně-Bystrci v blízkosti zoo.

Účel budovy
Datum uveřejnění2010-01-18
Doba provádění
Ročník0.
ZákazníkSoukromé osoby
Měřítko modelu

Autorská zpráva

Původní stav a situace
Předmětem zadání je návrh na rekonstrukci staršího rodinného domu na okraji Brna ve velmi řídce zastavěné oblasti (bývalá chatová a zahrádkařská kolonie) na jižním svahu Mniší hory, která je známá jako lokalita brněnské zoo. Na počátku zde stála rekreační chatka o jedné místnosti, z níž během více stavebních etap vznikl rodinný dům s pěti obytnými místnostmi, kuchyní a suterénní garáží. Vzhledem k tomu, že úpravy u minulých majitelů probíhaly nesystémově ve více etapách bez větší projektové přípravy, dispozice je neuspořádaná, obsahuje zbytečné komunikační prostory a hluchá místa. V půdoryse se také na šířku cca 9 m vyskytují 4(!) nosné stěny. Světlé výšky jsou velmi nízké (2,3 m). Dům je situován téměř ideálně na jižním svažitém pozemku s výhledem do krajiny. Díky svahu je prostor pod domem využit pro dvougaráž využívanou převážně jako dílnu, na níž navazují malé suterénní místnosti. Pod zadní částí domu, jejíž přízemí je oproti ostatní podlaze zvýšeno o 80 cm, se nachází oddělená kotelna se zapuštěným přístupem zvenku. V obytném prostoru jsou jjiž realizována kachlová kamna s horkovzdušným rozvodem do patra.

Cíle rekonstrukce

  • Racionalizace dispozice - vytvoření kontinuálního obytného prostoru těsně navazujícího na terasu, integrace zádveří do kompaktního půdorysu domu, logická struktura komunikačních prostorů volně přecházejících do obytného prostoru, vytvoření zadního vstupu pro příchod obchodních partnerů do pracovny v přízemí. Zvětšení plochy obývacího pokoje posunem jižního průelí o 1,2 m.
  • Upravy suterénu - zateplení stropu suterénu, napojení na přízemí domu vnitřním schodištěm, snižování podlah místností s extrémně malou světlou výškou (1,7 m). Oproti prezentovanému projektu došlo ke změně, kdy do kotelny se již nepřistupuje zapuštěným vnějším schodištěm, nýbrž interiérem - průraz chodby pod nepodsklepenou částí.
  • Moderní energetické hospodářství - Dům bude nadále vytápěn ústředním teplovodním topením s kotlem na Zemní plyn, zateplení však zamezí zbytečným tepelným ztrátám a povede k úsporám. Na střechu budou instalovány solární kolektory ohřívající teplou vodu. Do budovy bude osazen zásobník teplé vody.
  • Úprava prostorů klidové zóny v patře - Vytvoření oddělené klidové zóny v patře, obsahující ložniíci, 2 pokoje dětí, menší pracovnu a koupelnu. Plocha velmi malé koupelny v patře bude zvětšena. Teoreticky je možné rozdělit dům na dvougenerační s bytovými jednotkami 2+kk a 3+1.
  • Architektonické ztvárnění - Aktualizace vzhledu domu, odstranění nevzhledných nekompaktností hmoty, vytvoření pasivně stínícího přesahu střechy, úprava navazujícího okolí

Dispozice
Pobytová terasa nad garáží se stává živým prostorem před domem. Slouží jak pro rozšíření obytného prostoru, tak k nástupu do domu. Oba provozy se však nekříží. Dostatečně prostorné zádveří pokračuje do chodby volně přecházející do prodlouženého obývacího pokoje. Charakteristickým předělem se stávají kachlová kamna. Obývací pokoj dále přechází v kuchyň. Zadní křídlo je pocitově i stavebně odděleno podlažním zlomem. Na vyvýšené podlaze se nachází pracovna využívaná i k profesním schůzkám a koupelna s pračkou a WC. Pracovnu bude obsluhovat samostatný vchod, z nějž vedou také nové schody do suterénu a dveře na samostatné pohotovostní WC.
Schodiště do patra je od chodby odděleno dveřmi. Majitelé si přejí zachovat velikost ložnice, nejde tedy rozšířit koupelnu, pouze prodloužit. Halu klidové části oddělují prosklené dveře a luxfery. Je z ní přístup do ložnice, menší pracovny využívané i ke cvičení jógy a nových dětských pokojů pro dva syny majitelů. Suterénní garáž bude mít pouze jeden vjezd, druhý nahradí okno. Je hojně využívána především jako dílna, autem se sem bude zajíždět miniálně. Navazující chodba spojí dílnu se schodištěm do přízemí a kotelnou.

Konstrukční řešení
Původní dům je zděný z plných cihel. Dostavby budou zděny z keramických tvárnic typu Therm. Původní stropy jsou dřevěné, trámové. Je však nutné upravit světlé výšky alespoň na 2,5 m. Celá konstrukce patra tedy bude dle předběžného návrhu rozebrána a stropy nahrazeny keramobetonovými. Je také možnost odstranit podbití a na záklop nabetonovat spřaženou roznášecí desku. Celý vnější povrch je zateplen 200 mm vrstvou minerální vlny a omítnut, případně obložen palubkami s provětrávanou mezerou. Střecha je plochá, jednoplášťová, s celoobvodovým přesahem 800 mm. Pultová část střechy je provedena stejnou technologií. Majitelé zvolili dřevěná okna s vnějšm hliníkovým opláštěním a izolačním trojsklem. Suterén je nevytápěný.

Architektonické ztvárnění Respektuji původní horizontálně působící hmotu podélně orientované budovy otevírající se prosklenou fasádou k výhledu. Tvar je však změněn na zcela kompaktní. Je využito kontrastu horizontál v podobě zábradlí a praktického přístřešku nad vstupním průčelím a vertikálních oken. Fasádu člení obklad z přírodního kamene a dřevěné palubkové obklady. Rozvržení okenních otvorů na bočních fasádách odpovídá převážně původnímu stavu. Linie střechy prozrazuje výškové členění dispozice a doplňuje tvar svahu. Dům lze připodobnit k předkloněné postavě sedící na svahu, mající na hlavě čepici s kšiltem a rozhlížející se do okolí. Hmota garáže jsou nohy, terasa je klínem, přístřešek dlaní chránící oči před Sluncem.

 ©2006-2022 Martin Švec | Napište mi | Tento web nepoužívá cookies