Ing. arch. MARTIN ŠVEC

3D tisk

Nabízím výrobu modelů pomocí technologie 3D tisku. Neváhejte a zašlete mi cenovou poptávku

3D tisk Oblasti použití Materiály Technické limity Ceny Dodací podmínky


Ukázka výrobku | rodinný domek


Ukázka výrobku | historická fasáda

Převzetí předlohy

Předlohu můžete zaslat e-mailem anebo předat osobně, např. na Flash disku, v provozovně. V případě osobního předání můžete využít bezplatné konzultace.

Technické požadavky

3D tiskárna pracuje se soubory ve formátu stl. Ovšem převezmu od vás i soubory v nativních formátech běžně používaných aplikací pro 3D modelování: skp, 3ds, 3dm, obj, dae, dwg.

Aby 3D tisk mohl proběhnout, vaše předloha by měla splňovat následující technické požadavky:

  • Veškeré součásti k tisku musí být objekty typu těleso (solid).
  • Každá součást musí být určena právě jedním svým vnějším povrchem. Veškeré hrany musí navazovat. Ve vnějším povrchu nesmí být žádná díra. Přepážky nebo jakékoliv objekty uvnitř nejsou dovoleny.
  • Model musí splňovat technické limity. Zejména žádná část nesmí být tisknuta do vzduchu. Pokud to vzhledem ke tvaru modelu není možné (např. tisknete model koně stojícího na nohách), je nutné model buď rozřezat na tisknutelné části, anebo musíte počítat s tiskem podpor, které následně odstraníte (ovšem také zaplatíte).
  • Tiskovému softwaru musí být zřejmé, kde má model vnějšek a kde vnitřek. Zkontrolujte, zda váš 3D modelovací software nepovažuje některé zjevně vnější plochy za rub a vnitřní plochy za líc.

Počítám s tím, že nemusíte být odborníci na 3D modelování a váš model nemusí nutně výše uvedené technické požadavky splňovat. Jsem připraven vám poradit, co udělat, aby 3D tisk byl úspěšný. Model také rád sám opravím a optimalizuji pro 3D tisk. V tom případě to ale pro vás bude dražší.

Dodání hotového výrobku

V případě, že vaše zakázka sestává z více součástí, pošlu vám fotografii první vyrobené součásti. Podle vašich požadavků pak nastavím tisk dalších součástí.

Hotové výrobky si můžete převzít osobně. Anebo vám je mohu zaslat poštou, příp. jinou přepravní službou (např. PPL). V tom případě se cena zakázky zvýší o skutečnou cenu dopravy.

Na výrobky poskytuji zákonnou záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na předpokládané užívání, které si určíte ve vaší poptávce.

 ©2006-2022 Martin Švec | Napište mi | Tento web nepoužívá cookies